ThetaHealing Tudástár

#1 Mi a ThetaHealing?

A ThetaHealing a théta-agyhullámok használatával fizikai, lelki és spirituális gyógyulást előidéző meditációs folyamat. Amíg az elme a tiszta és isteni théta-állapotban van, az összpontosított ima által a mindenség Teremtőjéhez kapcsolódunk.
Ennek a technikának csupán egyetlen elengedhetetlen követelménye van: egyértelműen hinned kell a mindenség Teremtőjében. Valójában mindegy, hogyan nevezed - rájöttem, hogy Istennek sok neve van, ám Isten, Buddha, Siva, Istennő, Jézus, Jahve és Allah valamennyien a létezés hetedik síkjára, a mindenséget teremtő energiához vezető áramlat részei.

E gyógyítási mód egyetlen folyamata sem kötődik semmilyen életkorhoz, nemhez, fajhoz, bőrszínhez, hitvalláshoz vagy valláshoz. A ThetaHealing fájának bármelyik ágához hozzáférhet az, aki őszintén hisz Istenben vagy a Teremtő erőben. (Vianna Stibal)

 

#2 Mi az a leolvasás?

A leolvasás (angolul reading) egyfajta csatornázási módszer, amely később a ThetaHealingbe is beépült. Ennek során a konzulens a kliens ügyében (fizikai állapotfelmérés, érzelmi és lelki nehézségek, jövő, stb.) kér információkat a létezés hetedik síkjáról és a mindenség Teremtőjétől, amelyeket aztán megoszt a klienssel és felhasznál a gyógyításban.

 

#3 Mi a théta-agyhullám?

Az emberi elmének öt különböző agyhulláma létezik: alfa, béta, gamma, delta és théta. Ezek állandó mozgásban vannak, mert az folyamatosan valamennyi hullámtartományban frekvenciákat hoz létre. Mindent, amit teszünk vagy mondunk, az agyhullámok által teremtett frekvenciák szabályoznak.

A théta a hipnózis során használt rendkívül mély ellazulás állapota. A thétában az agyhullámok másodpercenként 4-7 ciklusú frekvenciára lassulnak. A bölcsek órákig meditálnak, hogy eljussanak ebbe az állapotba, és elérjék a teljes elcsendesedést. A théta agyhullámokat tekintetjük a tudatalattinak is, hiszen ezek irányítják az elménk tudatos és tudattalan tartalmai közötti területet. Ezek tartalmazzák az emlékeket és az érzékeléseket, és ezek felelnek a gondolkodásmódunkért, a hiedelmeinkért és a viselkedésünkért.

A théta-agyhullámok teremtőek, ösztönzőek és spirituális érzékelés jellemzi őket. Úgy tűnik, hogy ebben az állapotban képesek vagyunk a tudatos elme szintje alatti cselekvésre. Ez az álomállapot első fázisa. Ugyanebben az állapotban vagyunk, amikor egy hegycsúcson állva teljesen egybeolvadunk a környezetünkkel. Vagy amikor abszolút bizonyossággal rájövünk, hogy Isten valóságos, és tudjuk, hogy Isten egyszerűen van.

 

#4 Milyen pozitív hatása van a théta agyhullámnak?

A tudósok felfedezték, hogy egyes agyhullámok (különösen az alfa, a théta és a théta-gamma állapotok) a következőkre képesek:

- stresszoldás;

- szorongás tartós és valódi csökkentése;

- mély fizikai ellazulás és szellemi letisztultság elősegítése;

- szóbeli képességek és teljesítmény, valamint az IQ javítása;

- két agyfélteke összehangolása;

- eleven és spontán mentális képalkotás;

- képzeletgazdag, kreatív gondolkodás előidézése;

- fájdalomcsillapítás;

- euforikus állapotok támogatása és az endorfin felszabadulás serkentése.

 

#5 A szavak és a gondolatok ereje

Az emberi érzésekkel egyidős az a hit, hogy a kimondott szavak és a létrejött gondolatok fizikai változásokat eredményeznek. A ThetaHealing felerősíti a kimondott dolgokat, de legfőképpen a gondolati formáinkat. Ez azért történik meg, mert théta-állapotban nemcsak önmagunk isteni részéhez, hanem magához az istenhez, a mindenség Teremtőjéhez is kapcsolódunk. Ezért nagyon fontos. hogy folyamatosan tudatában legyél valamennyi véletlenszerű gondolatodnak vagy megnyilatkozásodnak. Íme néhány példa a negatív gondolatformákra és kifejezésekre:

- Le kell adnom néhány kilót. (Ha leadod, mindig keresned kell majd.)

- Nem engedhetem meg magamnak. (Amíg nem engeded meg magadnak, nem is engedsz meg magadnak semmit, és nem lesz részed bőségben.)

- A pénz az elrontója mindennek. (Ha a pénz rossz dolog, mindig kitérsz majd előle, és azok elől a lehetőségek elől is, amelyekkel hozzájuthatnál.)

 

#6 A tudatos elme és a tudatalatti

A tudatos elme a szövegszerkesztőhöz hasonlít, és a napi szintű működésünkre vonatkozóan hoz döntéseket. Bizonyos feladatok végrehajtásához programokat küld a tudatalattinak, követi ezek végrehajtását, majd eldönti, szükség van-e további lépésekre.

Becslések szerint a tudatos működés az elme kapacitásának mindössze12 százalékát teszi ki. A tudatos elme nem pontosan ugyanazt érzékeli hitnek, amit a tudatalatti. Tudatosan végiggondolva például azt hiheted, hogy nincs tudatalatti gátlásod a pénzzel, bőséggel kapcsolatban. A tudatos elme szempontjából egyáltalán nem logikus azt feltételezni, hogy ebben a kérdésben, vagy bármely másikban léteznek tudatalatti megkötések, ettől függetlenül azonban ez még így lehet.

A tudatos elme adottsága, hogy képes gyorsan eldönteni, mi a jó és mi a rossz, ami a tudatalattiról nem mondható el. A tudatos rész rendelkezik arról –legalábbis egy bizonyos szintig-, hogy az agy mely információkat tartsa meg, és melyeket vesse el.

 

A tudatalatti a számítógép merevlemezéhez hasonlítható. Tárolja az emlékeinket, az érzelmeinket, a szokásainkat, a tulajdonságainkat és az önképünket, és irányítja az automatikus testi funkciókat. egyszerre információtároló és feladatteljesítő. Hatáskörébe tartoznak az olyan előre adott utasítások is, amelyek végrehajtásán tudatosan nem kell gondolkodnunk, mint például a szívdobogás fenntartása. Becslések szerint az elme 88%-át a tudatalatti teszi ki. Ez azt jelenti, hogy amint felismerünk egy káros hiedelmet, az elménk 12%-a dolgozik azon, hogy megváltoztassa a fennmaradó 88%-ot. Bármilyen változtatással kapcsolatos döntés először a tudatos elmében jön létre, A döntés pedig valamilyen módon ellentmondásban lesz az egyik létező hiedelemmel.

 

#7 Kapcsolat a Teremtővel

Az is meggyőződésemmé vált, hogy a ThetaHealing amellett, hogy megszünteti a betegségeket, olyan eszköz is, amellyel az emberi faj kommunikációba léphet a mindenség Teremtőjével. A cél a test, az elme és a szellem megtisztítása a terheket jelentő hitrendszerektől, hogy a lehető legtisztább és legőszintébb módon teremthessünk kapcsolatot a Teremtővel.

 

#8 A betegség, mint önmagunkról tett kijelentés

Az életünk során rengeteg érzést és érzelmet tapasztalunk, amelyek idővel valamilyen hitté állnak össze. A hit önmagában is képes megbetegíteni valakit. A hitté vált érzelmek és érzések tovább változnak és fejlődnek. Negatív formájukban káros hatással vannak a szívre, a testre, a lélekre. A személy érzelmei és hite jelentős szerepet játszanak abban, hogy lehetséges-e a gyógyulás vagy sem. Még pontosabban fogalmazva, az érzelmek komoly tényezők abban a kérdésben, hogy valaki elhiszi-e, hogy szabad jobban lennie, vagy helyette inkább betegnek kell maradnia vagy meg kell halnia.

 

#9 A feltétel nélküli szeretet

A test molekuláris szintű megváltoztatásakor a teremtéshez és a visszaalakításhoz energia kell. Honnan érkezik az energia a gyógyításhoz?

Amikor gyógyításért emelkedsz fel a Mindenség Teremtőjéhez, akkor a feltétel nélküli szeretet energiáját veszed magadhoz, és azt helyezed a testbe. Így a test már rendelkezik a változáshoz szükséges energiával. Egyetlen atomnyi feltétel nélküli szeretet elég ahhoz, hogy változás jöjjön létre a testben. (…)

Az emberek feltétel nélküli szeretete Krisztus- vagy Buddha tudatú szeretetet jelent. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő (vagy a megvilágosodás) által látjuk az igazságunkat, és ennek ellenére is szeretjük őket. Tapasztalatom szerint a feltétel nélküli szeretet elfogadásához kapcsolódó programok általában a gyermekkorban teremtődnek meg. Például amikor az anya valódi szeretetet mutat a gyermek iránt, ám rögtön utána kegyetlenül el is veri. vagy amikor az apa igaz szeretetet fejez ki, majd utána molesztálja a gyermekét. Az ilyen gyermekkori helyzetek teremtik meg azokat a programokat, amelyeknek a lényege, hogy az érintettek nem tudják, hogyan fogadják el a feltétel nélküli szeretetet.

Azt is megfigyeltem, hogy a súlyos gyermekkori bántalmazások már felnőtt áldozatai képesek előre látni mások cselekedeteit. Nem csoda, hiszen a túléli reflex kialakította bennünk ezt a képességet. Azt hiszem, sok bántalmazott gyermek fejlődött ebbe az irányba. Számukra természetes, hogy a terükből kiemelkedve figyelik a többieket. Ezek az emberek már egészen korai éveikben arra összpontosítottak, hogy mások terében legyenek. Szeretetet keresnek.

Összességében mindnyájunk élete a szeretet valamennyi változatának és formájának keresésével van tele. Példaként elég csak megfigyelni a lelki társ megtalálására sarkalló vágyat, barátságokat, a gyermekek felnevelését vagy a háziállatokhoz fűződő kapcsolatot. A férfiak számára a sportesemények a bajtársiasság és az egymáshoz való kötődés érzését nyújtják. A szeretet keresésének, elvesztésének vagy hiányának az eredménye harag és gyűlölet is lehet. A pozitív természetű emberi kapcsolatok többsége a szeretet lényegének kereséséről szól. (Vianna Stibal:ThetaHealing haladóknak)

 

#10 A programok

Az emberi agy nem más, mint egy biológiai szuperkomputer, amelynek az a feladata, hogy értékelje a bejövő információkat, valamint reagáljon az őt érő ingerekre. Hogy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekben, az attól függ, hogy milyen információt kapott a tudatalattink, és hogyan értelmezte mindazt. Programról akkor beszélünk, amikor a tudatalattink az adott hiedelmet valóságként fogadja el.

Vannak olyan programok, amelyek a javunkra válnak, és vannak olyanok is, amelyek hátráltatnak. Ez programonként és reakciónként változó. Mondok egy példát. Sokan a sikertelenség rejtett programjával élik le az egész életüket. A programot igazolandó, többévnyi sikeresség után egyszercsak elveszítenek mindent, vagy önszabotázs eszközével élnek. Nem is tudnak a programok létezéséről. Nem értik, hogy ezek mélyen ott vannak az emberben, gyakran már gyermekkorunk óta a tudatalattinkban lebegnek és a megfelelő pillanatra várnak, amikor végre előtörhetnek és valóra válhatnak.

Hitmunkával azonban képesek leszünk arra, hogy legyőzzük ezeket a negatív programokat, és arra is, hogy pozitív programokkal helyettesítsük őket. A változáshoz nem mást, mint az univerzum leghatalmasabb erőit, a szubatomi részecskéket hívjuk segítségül.

 

További információ és időpontfoglalás itt: